Detail produktu: Mašličky

Produkt Mašličky nabízí kompletní projektovou přípravu – zpracování žádosti o dotaci včetně všech povinných a nepovinných příloh dle podmínek výzvy.

Nabízíme:

 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování podrobného rozpočtu projektu (ne stavební položkový rozpočet)
 • zpracování studie proveditelnosti (feasibility study) projektu
 • zpracování analýzy nákladů a přínosů (cost&benefit analysis) projektu
 • zpracování podkladů pro posouzení vlivu projektu na životní prostředí
 • zpracování souladu s rozvojovými strategiemi
 • kompletace žádostí a příloh v tištěné i elektronické podobě
 • konzultace k projektu u poskytovatele dotace dle potřeby

Proč využít naše služby:

 • nabízíme komplexní přípravu projektu – klient šetří svůj čas a náklady, poskytuje pouze potřebné informace a aktivně spolupracuje se zpracovatelem
 • máme lepší přístup k informacím – podíleli jsme se na přípravě Regionálního operačního programu Moravskoslezsko
 • garantujeme formální správnost žádostí a příloh – maximalizujeme vaši šanci na úspěch projektu a získání dotací
 • disponujeme specialisty na různé typy projektů – náš tým má zkušenosti s přípravou velkých investičních i neinvestičních projektů

Rozcestník
Vstupní poradenství k dotacím

Mašličky
Kompletní projektová příprava

Skládačka
Zpracování dílčího dokumentu pro žádost

Výběrovka
Komplexní zajištění veřejných zakázek

Analýzy
Marketingové a ekonomické analýzy

Lektor
Organizování vzdělávacích kurzů

Administrace a dotační management
Monitorování a vyúčtování projektu

Strategie
Strategická plánování

Hlídač
Monitoring dotačních příležitostí

Enviporadce
Poradenství environmentální legislativy

Koncesní řízení
Na provozování vodohospodářské infrastruktury